Annulerings- en betalingsvoorwaarden

BETALINGS- & ANNULERINGSVOORWAARDEN 2020

Inschrijving en betaling:

Binnen 14 dagen na inschrijving kan de deelnemer ten alle tijden, zonder opgaaf van reden, kosteloos annuleren. 

Na het verstrijken van deze 14 dagen gelden de volgende voorwaarden;

Betalingsvoorwaarden

1-Daagse activiteit:  Graag het deelname bedrag binnen 1 maand vóór aanvang van de activiteit overmaken, daarvan is € 25,00 niet restitueerbaar.

Meerdaagse activiteit:  De inschrijving is definitief bij ontvangst van € 80,00 als aanbetaling, daarvan is € 25,00 niet restitueerbaar.  Graag het restant deelname bedrag 1 maand vóór aanvang van de activiteit overmaken.

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden (muv de genoemde opzegtermijn van de eerste 14 dagen vanaf inschrijving):

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de bijeenkomsten/workshop/training/meerdaagse is de deelnemer 10% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 25,00.
  • Tussen 1 en 2 maanden voor aanvang van de bijeenkomsten/workshop/training/meerdaagse is de deelnemer 25% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 25,00.
  • Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de bijeenkomsten/workshop/training/meerdaagse is de deelnemer 50% van de kosten van de hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 25,00.
  • Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de bijeenkomsten/workshop/training/meerdaagse is de deelnemer de volledige hoofdsom verschuldigd. Met een minimum van € 25,00.
  • Indien de deelnemer zelf zorgdraagt voor een vervanger is geen bedrag verschuldigd bij annulering van de bijeenkomsten/workshop/training/meerdaagse.

OptimusPrime behoudt zich het recht om de activiteit bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren. Voor een ééndaagse activiteit zijn dat minimaal 6 deelnemers. Voor een meerdaagse activiteit zijn dat minimaal 8 deelnemers.

Mocht om redenen die niet binnen de macht van OptimusPrime ligt de training niet doorgaan zal er een voucher aangeboden worden waarmee de deelnemer binnen hetzelfde kalenderjaar de cursus alsnog kan volgen. De kosten van de training worden in deze situatie niet uitgekeerd aan de deelnemer.

terug naar Leergang Moedig Leiderschap

+31 6 1129 9813

info@optimusprime.nl

Peppelhoven 28
6225 GZ Maastricht

Privacyverkaring OptimusPrime

Bekijk ons profiel op LinkedIn

Ook op FB zijn we actief