Trainingen 

Miracle Mind

Hoe kom je mentaal en fysiek in balans? Hoe slaag je erin om jezelf in no-time te ontspannen? Wat zijn de geheimen van een betere focus, rust & helderheid in je hoofd en meer creativiteit?

Ontdek je ware potentieel en geef je mentale en fysieke gezondheid een boost. Waar je ook bent. MiracleMind is een creatie van Optimus Prime Advies & Training.

Meer weten? Download hier de brochure of stuur een mail naar info@optimusprime.nl .

Intervisiegroep ‘Leiding geven in tijden van verandering’

Optimus Prime biedt vanaf december 2020 online intervisie aan voor leidinggevenden die zich verder willen ontwikkelen in hun rol als (verander)manager.

Wat houdt dit in?

In een kleine groep, van maximaal vijf tot acht deelnemers, wordt een diepgaand gesprek gefaciliteerd door twee ervaren intervisiebegeleiders. De deelnemers kunnen persoonlijke vraagstukken inbrengen, zoals dilemma’s in het werk, weerstanden die ze ervaren in hun team, actuele casuïstiek enz. Op basis van gelijkwaardigheid gaan de deelnemers elkaar bevragen en feedback geven. Het uiteindelijke doel is telkens om elkaar op een natuurlijke, ongedwongen manier tot nieuwe inzichten en perspectieven te brengen, dus zonder dit proces te willen versnellen of forceren. Leren van elkaar en met elkaar. Het kan dan bijvoorbeeld zomaar gebeuren dat een deelnemer tot de ontdekking komt dat zijn/haar échte vraag of behoefte eigenlijk een hele andere is dan waarmee gestart werd.

De intervisiebegeleiders, Steven van den Heuvel en Gian Kerstges, beschikken over een ruim arsenaal aan methodieken om dit boeiende gesprek op gang te brengen en te houden. Eén daarvan is bijvoorbeeld de ‘Socratische’ intervisiemethode, die gebaseerd is op vragen en wedervragen, zonder oordeel en zonder concreet advies. Gaandeweg krijgt de deelnemer wiens vraagstuk centraal staat de gelegenheid om zijn/haar vraag te herformuleren en verder ‘af te pellen’. Het is een aanpak die regelmatig leidt tot een totaal andere kijk op ‘het probleem’, waardoor de inbrenger daarin een weg vindt. Een ander voorbeeld zijn de intervisievragen uit het boek ‘De Moedige Manager’, geschreven door Gian Kerstges. Ook deze kunnen een prima handvat bieden.

Het instrument intervisie kan hiermee een prachtige bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zowel de individuele leidinggevende (direct) als zijn/haar team (indirect). Het is laagdrempelig, kost relatief weinig tijd en moeite en geeft praktisch toepasbare inzichten. De link met de praktijk is gewoon heel duidelijk aanwezig. En dit is bij veel (dure) trainingen nog weleens anders.

Zoals gezegd speelt de intervisie zich af binnen de context van verandering. Elke leidinggevende is tegenwoordig, soms tegen wil en dank, immers ook een ‘verandermanager’. Van hem of haar wordt het vermogen gevraagd om mensen mee te kunnen nemen in een groot veranderproces, om beweging en ontwikkeling (van competenties) op gang te brengen en om invloed uit te oefenen op houding en gedrag van de teamleden. Dit kan niet los gezien worden van zelfreflectie en zelfbewustzijn. Intervisie helpt de leidinggevende hierbij.

 

Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?

De intervisie kan op twee manieren georganiseerd worden: in-company, dus voor een groep deelnemers die elkaar al kent, of met allemaal deelnemers uit verschillende organisaties.

Het gaat dan om vijf sessies die elk anderhalf uur duren en plaats vinden op maandagen, van 16.00 tot 17.30 uur. Bij elke sessie brengt één deelnemer een vraagstuk in.

De sessies vinden plaats op:
14 december, 11 en 25 januari, 1 en 8 februari a.s.

De enige voorbereiding die nodig is, is dat de inbrenger van een vraagstuk een eigen casus kort voorbereidt. Hij of zij moet een duidelijke vraag kunnen formuleren. Soms worden ook kleine stukken van het boek gelezen, ter voorbereiding.

 

Wat is allemaal inbegrepen?

Behalve de vijf sessies hebben deelnemers gedurende de hele looptijd van het traject onbeperkt de mogelijkheid om individueel (telefonisch en online) te sparren met Gian Kerstges. Daarbij kunnen de persoonlijke vraagstukken verder uitgediept worden. Ook kan een deelnemer ervoor kiezen om de intervisie te combineren met persoonlijke coaching, die dan parallel daaraan plaats vindt. Hier zijn dan wel meerkosten aan verbonden, afhankelijk van de duur & omvang van het proces. Eén coachingssessie is overigens wél altijd standaard inbegrepen bij de intervisie.
Tevens krijgt elke deelnemer het boek ‘De Moedige Manager’ (van S2 Uitgevers, mei 2020). Hierin staan ook vele voorbeelden van intervisievragen, zodat deelnemers naderhand zelf ermee verder kunnen.

De investering
Deze bedraagt € 795,- (excl. btw) per deelnemer en daarbij zijn dus inbegrepen: vijf sessies van online intervisie, het boek, het (onbeperkt) tussentijds kunnen sparren gedurende de periode tot en met februari 2020 en één persoonlijke coachingssessie van anderhalf uur.
De kosten voor een in-company intervisietraject bedragen € 695,- (excl. btw) per deelnemer.
(minimale groepsgrootte: vijf deelnemers.)

Vragen?
Neem contact op via 06 112 99 813 of mail: info@optimusprime.nl

 

Graag wil ik me inschrijven voor Intervisiegroep ‘Leiding geven in tijden van verandering’

Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens

6 + 5 =

Basistraining leiding geven

Het bouwen van een huis begint met een goed fundament. Dat weten we allemaal. En bij leiding geven is dat niet anders. Toch missen veel leidinggevenden dat fundament. Ze zijn doorgegroeid vanuit een uitvoerende rol en hebben niet de kans gekregen (of gepakt) om de juiste bagage te verzamelen voor het maken van een goede start. Uiteindelijk breekt ze dat op. Hun droombaan wordt na verloop van tijd een hondenbaan, waarin ze helemaal worden opgeslokt door de waan van de dag. Sommigen storten na een aantal jaren letterlijk in. En dat terwijl ze op een relatief eenvoudige manier zoveel beter, makkelijker en fijner hadden kunnen werken. Maar dan moet je wel weten waar je mee bezig bent en hoe jouw gedrag en dat van de mensen in je team te verklaren en te beïnvloeden is.

Leiding geven is dus echt een vak, een ambacht. Tijdens deze basistraining leer je de belangrijkste onderdelen ervan. Het is een training van in totaal drie dagen, speciaal ontwikkeld voor de leidinggevende met maximaal 3-5 jaar werkervaring. Daarmee ook geschikt voor de starter. Je legt hiermee een ijzersterk fundament voor de rest van je loopbaan. De titel van deze training is:

Leiding geven, de rol van je leven!

Zo word je een bron van inspiratie voor je team, zonder dat het je meer tijd of energie gaat kosten. Je krijgt de meest waardevolle kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt op het gebied van teamontwikkeling, veranderkunde en persoonlijk leiderschap. Daarmee ben je na afronding van de training in staat om:

 • …van een groep medewerkers een (h)echt team te maken.
  Jij weet hoe je dit groeiproces kunt stimuleren en hoe je zowel het individu als het collectief optimaal kunt laten functioneren. Je bent in staat om je stijl van leidinggeven af te stemmen op de behoeften van de mensen.
 • …mensen mee te krijgen in een veranderproces.
  Jij bent in staat om je team in beweging te brengen, op weg naar de gewenste verandering, verbetering of vernieuwing. Vaak gaat dan om houding en gedrag. Je kent de grootste valkuilen op het gebied van de veranderkunde en weet die te omzeilen. Daarnaast heb je tijdens de training zes baanbrekende inzichten gekregen die veranderen eenvoudiger, plezieriger en kansrijker maken.
 • …je omgeving te inspireren met jouw voorbeeldgedrag.
  Persoonlijk leiderschap is een kwestie van bewustwording, weten wat nodig is en vervolgens het goede voorbeeld geven. Jij hebt na de training alles in huis om zo’n lichtend voorbeeld voor anderen te zíjn. Daarmee inspireer je mensen en onderscheid je jezelf in positieve zin.

 

Leergang Moedig Leiderschap

Doorbreek oude patronen en creëer groei & vernieuwing

De leidinggevende die in verbinding oude patronen weet te doorbreken is in staat om groei en vernieuwing te creëren. Die leidinggevende excelleert in verbindend leiderschap, en zorgt voor een evenwicht tussen zorg voor medewerkers en het aanbieden van uitdaging. Deze dienende houding is van grote betekenis in onze huidige en snel veranderende maatschappij.

Maar hoe doe je dat dan? Zowel het goede voor de medewerkers als voor de organisatie nastreven? En hoe blijf je verbindend wanneer je als leidinggevende in contact met de medewerker zelf getriggerd raakt? En hoe sluit je aan bij teamdynamiek en krijg je teamleden mee in verandering? Dit zijn allemaal vraagstukken die in deze leergang behandeld worden.

Doel

In deze leergang leer je zelf vorm te geven aan je eigen verandering en persoonlijke transitie. Het is een intensief groeitraject voor jou als leider en parallel hieraan krijg je ook handvatten om medewerkers te faciliteren in de ontwikkeling van hun potentieel. Je leert te schakelen tussen het bieden van veiligheid enerzijds en de juiste mate van uitdaging anderzijds. Je ontwikkelt vaardigheden om verbinding aan te gaan, en het lef en vermogen om teams en medewerkers bij veranderingen te (bege)leiden.

Resultaat

Na afronding van deze leergang:

 • Ben je je bewust van je eigen patronen en heb je geleerd wat je kan doen om deze te doorbreken;
 • Ben je in staat om te schakelen tussen de behoefte aan veiligheid en uitdaging;
 • Ben je in staat om op verantwoorde wijze te interveniëren in een veranderingsproces van medewerkers;
 • Excelleer je in verbindende communicatie;
 • Heb je inzicht in de verschillende fasen van teamontwikkeling en jouw opgedane kennis over teams praktisch vertaald naar een plan van aanpak voor jouw team(s)
 • Heb je jouw leiderschapsrepertoire aangevuld met verschillende werkvormen vanuit het systemische gedachtegoed;
 • Ben je op de hoogte van nieuwe leiderschapsmodellen en heb je handvatten om deze toe te passen in de praktijk;
 • Ben je in staat om vanuit je eigen proces anderen te inspireren;

Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor iedereen in een leidinggevende positie of in een functie als teamcoach of coördinator. Je beseft je dat leidinggeven vraagt dat je eerst leiding kunt geven aan jezelf. En dat dit niet iets is wat je enkel uit een boek kan leren. Je vindt het belangrijk om gecoacht te worden in jouw persoonlijk en professionele ontwikkeling tot (bege)leider. Functioneel feedback kunnen geven, ontvangen en vragen is een voorwaarde voor deelname aan deze leergang.

Hiernaast beschik je over voldoende veerkracht om deze intensieve leergang te volgen. Je beseft dat dit traject gaat over een verandering in jezelf en dat dit vastberadenheid en inzet van je vraagt. Het werk- en denkvermogen ligt op HBO, HBO+ niveau.

We werken met maximaal 10 deelnemers.

 Programma

 • Blok 1   Ik en mijn potentieel; patronen, projecties en systemisch werk.
 • Blok 2   Ik en de ander; verbindende communicatie.
 • Blok 3   Ik en mijn team; teamontwikkeling en leidinggeven aan teams.
 • Blok 4   Loslaten en transitie; patronen doorbreken.
 • Blok 5   Dat wat nog nodig is; open programma en certificering.

Data 2021

 • Blok 1   17 en 18 mei
 • Blok 2   5 en 6 juli
 • Blok 3   6 en 7 september
 • Blok 4   18 en 19 oktober
 • Blok 5   29 en 30 november

Werkwijze

Voor een goed beeld over de leervraag van de deelnemers, als ook de samenstelling van de groep, maakt een intakegesprek van deze leergang deel uit van de procedure.

In de leergang wordt voortdurend gewerkt in een vaste groep deelnemers met 2 vaste leergangbegeleiders. De opzet van de leergang is ervaringsgericht. We staan stil bij modellen en bieden een theoretische context. De focus ligt op de toepassing en het ervaren van de kracht daarvan. In de leergang ben jij je eigen bron van transitie. Je bent je eigen oefenmateriaal en wordt in je leerproces ondersteund en gespiegeld door de leergangcoach en de andere deelnemers.

Tussen de diverse modules werk je aan je Proeve van Bekwaamheid en reflecteer je voortdurend op je eigen ontwikkeling. Dit proces wordt door tussentijdse coaching de leergangcoach ondersteund. Tevens maak je deel uit van een intervisiegroep. Naast de literatuurstudie sluit je de leergang in het vierde blok af met een werkstuk of presentatie van je Proeve van Bekwaamheid. Deze wordt beoordeeld door zowel de leergangcoach als de deelnemers.

Certificaat

Aan het eind van de leergang ontvang je een certificaat van deelname. Voorwaarden voor toekenning van dit certificaat zijn:

 • Je aanwezigheid gedurende het hele programma.
 • Een positieve beoordeling van jouw leergangcoach als het gaat om jouw reflectie en Proeve van Bekwaamheid.

Investering

In tijd

 • Uitgebreide intake met de leergangcoach
 • 20 dagdelen opleiding
 • 2 dagdelen tussentijdse coaching
 • 3 dagdelen intervisie
 • literatuurstudie
 • het maken van de Proeve van Bekwaamheid

Financieel

 

Particuliere deelname € 3.495,– *
Deelname via werkgever € 4.395,– *
* dit is de investering excl. de arrangementskosten

Bekijk hier de annulerings- en betalingsvoorwaarden.

Graag wil ik me inschrijven voor de leergang Moedig Leiderschap 2021

Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens

11 + 5 =

Stand-by jaarabonnement

Een heel jaar lang heb je als leidinggevende de beschikking over een adviseur die jou binnen 24 uur helpt met persoonlijke en professionele vraagstukken. In bijvoorbeeld deze situaties is dat ideaal:

 • Je wil even snel schakelen met een expert, waardoor je vervolgens zelf de juiste vervolgstap kunt zetten in de ontwikkeling van je team.
 • Je eigen HR afdeling is vooral bezig op operationeel niveau en jij hebt behoefte aan advies op een meer strategisch niveau.
 • Je wil vertrouwelijk met een coach sparren over een persoonlijk ontwikkelpunt. Zonder dat je meteen een heel traject wil doorlopen.
 • Je hebt weinig of geen ervaring als leidinggevende en je kunt een goede ‘buddy’ gebruiken die stand-by staat en je voorziet van nuttige adviezen, do’s en don’ts.
 • Je bent een ervaren leidinggevende die open staat voor moderne, vernieuwende inzichten op het gebied van veranderkunde en teamontwikkeling. Op die manier houd jij je eigen ‘zaag’ scherp en blijf je je ontwikkelen.
 • Je wil de kennis en ervaring van collega’s uit je eigen vakgebied benutten doormiddel van een netwerk.

De ondersteuning vindt plaats via telefoon, Skype, e-mail en/of webinars. Ook maak je deel uit van een online netwerk van leidinggevenden uit andere organisaties.

Jouw investering: € 1,- per dag, oftewel € 365,- voor een heel jaar lang.

(Ja, zelfs in een schrikkeljaar.)

Assessment

Wil je een diep inzicht krijgen in je eigen drijfveren, je natuurlijke kracht én je grootste valkuilen? Ook die waar je je nog helemaal niet bewust van bent? Na een snelle, eenvoudige en superkrachtige meting (online) krijg je de beschikking over een uitgebreide rapportage én krijg je advies-op-maat in een persoonlijk gesprek. De ideale voorbereiding op de volgende stap in je loopbaan maar ook een slimme keuze als je meer uit je eigen mogelijkheden wilt halen of elke keer tegen dezelfde problemen aanloopt. In dit kader werken wij samen met de experts van @Mens. Er zijn inmiddels vele tientallen referenties van deelnemers die enthousiast zijn over deze meting. Het bracht hen tot compleet nieuwe inzichten en een persoonlijke doorbraak.

Jouw investering: € 650,- (excl. btw).

Referenties zijn verkrijgbaar op aanvraag. 

Moedige Manager in 3 maanden

Moed is één van meest onderschatte eigenschappen van een inspirerende leider. De moed hebben om dappere keuzes te maken waarmee je echte vernieuwing creëert in je team of je organisatie. Zodat jullie na jaren van ‘net niet’ ineens wél die doorbraak teweeg brengen. Dat voelt magisch! Wij leren je hoe je binnen drie maanden tijd een moedige manager wordt. De effecten? Enerzijds meer creativiteit en werkplezier, echte verbinding, een groeiend onderling vertrouwen en een betere samenwerking. Anderzijds minder ziekteverzuim, minder gedoe in het team en minder aandacht voor bijzaken die veel tijd en energie kosten. 

Dit gloednieuwe programma bestaat uit een aantal trainingssessies (twee keer per maand, in-company), waarbij één van onze trainers jou individueel begeleidt. Een investering waar je voor de rest van je loopbaan plezier van zult hebben.

Jouw investering: € 3600,- excl. btw.  

Dit op basis van no cure, no pay. 

 

Verlicht Veranderen met je team (VIP-level)

Dit is een intensief ontwikkelprogramma voor managers en hun teams. Alleen interessant als jullie een echte doorbraak willen. Bijvoorbeeld: sluimerende onvrede boven water halen en oplossen, taaie gedragspatronen doorbreken en daardoor de resultaten verbeteren, hogere klanttevredenheid door betere samenwerking en het aanleren van de juiste vaardigheden. Doorlooptijd: ca. 4 tot 6 maanden, met daarin 8 sessies van een dagdeel.

Jullie investering: € 6900,- (excl. btw)

Ook dit gebeurt op basis van no cure, no pay. 

En verder ... ... lezingen en evenementen

We brengen graag de boel een beetje (veel) in beweging. Daarom verzorgen we lezingen, presentaties en seminars over onderwerpen die te maken hebben met persoonlijk leiderschap, moed en het creëren van verandering in een team of organisatie. Wil je bijvoorbeeld een themabijeenkomst door ons laten verzorgen, een inhoudelijke bijdrage aan jullie jaarlijkse teamdag of is er behoefte aan een spraakmakende gastspreker? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. De investering bedraagt € 1750,- voor een lezing of presentatie op locatie, incl. voorbereiding. Hiervan gaat € 250,- naar een goed doel, in goed overleg met de opdrachtgever. Op die manier werken we op meerdere fronten aan vooruitgang en dat draagt bij aan onze missie. 

We noemen hieronder nog een paar mogelijke gespreksthema’s als voorbeeld:

“Het meest intieme plekje van managers” (over de rol die ego en angst spelen in het functioneren)

“Gedragspatronen en de waan van de dag” (hoe je uit de tredmolen komt en verandering creëert)

“Liefdevol Leiderschap” (hoe je voor je medewerkers écht van betekenis wordt)

“Geen trek in feedback?” (over elkaar aanspreken op gedrag, op een manier die mensen verbindt)

+31 6 1129 9813

info@optimusprime.nl

Peppelhoven 28
6225 GZ Maastricht

Privacyverkaring OptimusPrime

Bekijk ons profiel op LinkedIn

Ook op FB zijn we actief